THEATRE

         

WE PERFORM


  • Theater
  • Muziektheater
  • Opera
  • Urban actions
  • Game-performances
 Als regisseur staat Arlon garant voor een wereld waarin verbeelding, spektakel en amusement hand in hand gaan met complexiteit, engagement en dialoog. In zijn voorstellingen stelt hij het idioom uit de zogenaamde high-, en low art op de proef en daagt verschillende doelgroepen uit in hun kijkgedrag en - ervaring.

Om samen naar een toekomst te bewegen, hebben we een verhaal nodig dat bindt.
Zo kunnen we die toekomst visualiseren, begrijpen en delen.
Zo kunnen we samen in actie komen om de toekomst te maken.

Verhalen voeden de grond waarop we banden aangaan, een gedeelde ervaringswerkelijkheid creëren en waarin we inzicht verwerven in het denken en doen van anderen. Dat leidt tot begrip en inlevingsvermogen; in verhalen krijgen wij even een ‘gevoelsrondleiding’ en worden wij even de ander. Een goed verhaal is de brandstof van verbeelding. En de en verbeelding is geen vlucht van de werkelijkheid, maar de reis er naartoe.“Little Wotan gelooft in de verbeelding de poëzie, de complexiteit, het meerduidige en het spektakel.“


LITTLE WOTAN ©