Stichting Little Wotan is een Rotterdams'Stads-Laboratorium' onder leiding van Arlon Luijten.


info@littlewotan.nl
0031-614902625
We ontwikkelen samenwerkingsprojecten die helpen bij het verbeelden en ontwikkelen van inzichten en vergezichten voor de stad.

Ons werk beweegt zich op het snijvlak van kunst, games, wetenschap en stedelijke transitie. We brengen kunstenaars, experts, wetenschappers, verhalenvertellers, game-designers, codeerders, dwarsdenkers, bedrijven, instellingen en verschillende doelgroepen samen om grote ideeen en oplossingen te verkennen en uit te proberen.

We maken en vertellen nieuwe interactieve verhalen en ervarings-gerichte modellen die tot verbeelding en innovatie leiden.

In ons werk zoeken we altijd naar publieksinteractie, multidisciplinaire samenwerking en naar vormen waarin je mooie ervaringen kunt creeren die een echte dialoog mogelijk maken. In onze processen en producten gebruiken we de stad als speelveld en palet; de reeds aanwezige mensen, infrastructuren, netwerken, expertise en locaties zijn onze bouwstenen.

Wat we doen:
 • we verbinden mensen, ideeën en disciplines
 • we maken voorstellingen, events, urban actions, playgrounds, games en verhalen.
 • we ontwerpen poëtische playgrounds waarin het publiek kan oefenen en experimenteren met gedachtes, gevoelens en gedrag
 • we zoeken altijd de dialoog met het publiek.
 • we kiezen per project het juiste medium en de juiste partners. 

Wat we geloven:
 • we geloven in co-creatie, participatie en inclusie
 • we geloven in verbeelding
 • we geloven dat 'waarheid niet gevonden wordt, maar gemaakt'.


LITTLE WOTAN OVER THEATER
1. Theater moet niet alleen reflecteren op de onmogelijkheid van de mens, maar moet ook de mogelijkheden verkennen en mede-vormgeven.
2. Theater moet geen ruimte zijn waar passief een absolute waarheid wordt geconsumeerd, maar eerder een omgeving die inter-actief een nieuwe waarheid construeert.
3. Theater moet geen hermetische tempel zijn waar enkel een taal van re-presentatie wordt gesproken, maar een transmediale omgeving waarin ook presentie wordt ervaren en gevierd.
4. Naast een instrument voor verwondering, troost, analyse en contemplatie, moet theater ook een fysieke en mentale ruimte zijn voor ontwerp en co-creatie.
5. Het interactief vertellen van verhalen kan het theater de kracht geven om bovenstaande ambities te verwezenlijken.Stichting Little WotanOpgericht: 28-03-2018
RSIN: 858675717
Gevestigd te: Rotterdam
Bezoekadres: Eendrachtsweg 42, 3012 LD Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2409132
Email: bas@littlewotan.nl

Doel
De Stichting heeft ten doel het ontwikkelen en realiseren van projecten op het snijvlak van onder andere kunst, wetenschap en stedelijke transitie, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.

De Stichting brengt groepen mensen, ideeën en disciplines samen om mogelijke toekomstbeelden te bedenken en uit te proberen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • het ontwikkelen van samenwerkingsprojecten die helpen bij het verbeelden en ontwikkelen van inzichten en vergezichten
 • het maken en vertellen van nieuwe interactieve verhalen en ervaringsgerichte modellen die tot de verbeelding en innovatie leiden
 • het samenbrengen van kunstenaars, experts, wetenschappers, verhalenvertellers, game-designers, codeerders, dwarsdenkers, bedrijven, instellingen en verschillende doelgroepen samen om grote ideeën en oplossingen te verkennen en uit te proberen

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winstDe Stichting zal de Code Cultural Governance toepassen

Beleidsplan(link vanuit bijlage)
Bestuurssamenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Arlon Egbertus Maria Luijten, directeur/bestuurder
Monica van Steen, voorzitter: Codarts Agency & external affaires
Chantal Zeegers, vice-voorzitter: vice-fractievoorzitter D66 Rotterdam
Derk Loorbach: professor socio-economic transitions & directeur DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
Bernadette Stokvis: zakelijk directeur MAAS Theater
Wouter Veer (aantredend): financieel directeur BlueCity
Beloningsbeleid
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden toegekend.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten Gezien de oprichtingsdatum van de Stichting binnen het afgelopen jaar valt, kan een verslag van de uitgeoefende activiteiten pas in de loop van jaar bekend worden gemaakt.

Financiële verantwoording Gezien de oprichtingsdatum van de Stichting binnen het afgelopen jaar valt, kan de financiële verantwoording in de vorm van een jaarrekening pas in de loop van het komende jaar bekend worden gemaakt.

LITTLE WOTAN ©