ARLON LUIJTEN

          
Oprichter en artistiek leider van LITTLE WOTAN.


Regisseur.
Game-designer.
Researcher.
Community-artist.
Docent.Arlon studeerde aan de Toneelakademie Maastricht en ontving bij het afstuderen de Hustinxprijs. Arlon ontwikkelt theatrale speelvelden die de wereld binnen en buiten het theater overbruggen, en die elementen combineren uit opera, theater, amusement, mythologie, serious gaming, technologie, onderzoek en onderwijs.  Hij daagt publiek, burgers, kunstenaars, ondernemers, wetenschappers en overheid uit om hierin samen te werken. Als regisseur maakt Arlon veelvormige en gelaagde voorstellingen (muziektheater, opera, installaties en events) die conceptueel geconstrueerd, en tevens doorspekt zijn met een grote theatraliteit en spectaculaire show-elementen. Op deze manier stelt hij het idioom uit de zogenaamde hoge -, en lage cultuur op de proef en daagt verschillende doelgroepen uit in hun kijkgedrag en -ervaring.

Zijn voorstellingen worden altijd met nieuwe composities en live-muziek gespeeld door een verrassende combinatie van performers. Zijn werk werd geproduceerd door o.a. ALBA Theaterhuis, KORZO, Operadagen Rotterdam, Holland Opera, Kameroperahuis. Tussen 2012-2016 ontwikkelde Arlon voor de Operadagen Rotterdam de stadsopera 'PARSIFAL, playingfields' met als onderdeel daarvan een game-performance, gemaakt ism TU Delft, DRIFT (EUR) en diverse stads-partners. Parsifal playingfields ontving van de TU Delft de 'Mekel-prize for responsible innovation'. Sindsdien onderzoekt hij interactiviteit en gamification als dramaturgisch middel om het publiek niet alleen te laten deelnemen, maar ook medeplichtig te maken aan het kunstwerk. 
In 2018 richt hij 'Little Wotan' op, een Stadslaboratorium waarin hij dit werk en deze werkmethode uitdiept en doorontwikkeld. Rotterdam is de thuishaven voor Little Wotan. Arlon is als docent werkzaam aan verschillende bachelor-, en masteropleidingen (Codarts,Artez, Toneelschool Maastricht, Theaterschool Amsterdam). Als researcher is hij betrokken bij het lectoraat 'performance-practices - Hamel' 2012-26. Dit onderoek krijgt een vervolg in 'GAMPSISS';een 4-jarig samenwerkingsproject (2017-2021) tussen Codarts, WDKA, TU Delft en De Erasmusuniversiteit. Hierin onderzoekt en ontwikkelt hij 'Gamefull Music Performances for Smart, Inclusive and Sustainable Societies'. Sinds 2016 is Arlon Nederlands lid van het Europees Cultureel Parlement. Hierin werkt  werkt hij aan nieuwe internationale samenwerkingen.

Arlon: "..Als regisseur wil ik een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de klassieke kunsten, door interdisciplinaire, transmediale spel-elementen toe te voegen. We werken met nieuwe compositie, live muziek en een mix van acteurs, zangers, dansers en deskundigen van buiten het theaterveld. Er ontstaan concepten en performances waarin de zogenaamde 'high art' en 'low art' samenkomen. Zij vullen het gat tussen de conceptuele kunsten aan de ene kant, en de 'toegankelijke' en op entertainment gerichte spektakels aan de andere. Door het gebrek aan een geloof in een absolute waarheid, ideologisch of religieus, lijken kunstenaars elke verwijzing naar een waarheid of nieuw handelingsperspectief te vermijden. Waarschijnlijk  uit angst om voor moralistisch versleten te worden, of uit gebrek aan een visie op nieuw handelingsperspectief. Begrijpelijk, maar het gevaar ontstaat dat, al verlangen we hevig naar richting-geving, kunstenaars alleen een voorspelbaar kritische houding innemen en slechts impliciete, abstracte alternatieven voordragen. Maar als we proberen ons te verhouden tot de uitdagingen van de werkelijkheid, kunnen we niet anders dan de pijn voelen van het navigeren zonder moreel kompas. Met 'Little Wotan' onderzoeken we of een cross-over tussen game, kunst, performance en (sociale) innovatie de benodigde ruimte kan openen voor de (co)creatie van nieuwe ideeën, richtingen en betekenis. We willen de toeschouwer uitnodigen om zichzelf onder te dompelen in een playground van ervaring, droom en reflectie. We creëren  omgevingen waarin het publiek niet alleen de vertelling ervaart, maar zich er ook medeverantwoordelijk voor voelt. Verleid door verhaallijn, performance, muziek, video en technologie kan de toeschouwer meerdere perspectieven en  routes uitproberen rond een thema. Interactieve (spel)vormen creëren ervaringen die de toeschouwers zowel confronteren met hun beperkingen, als zich laten verbazen en inspireren door hun eigen mogelijkheden en die van de anderen. Ons werk daagt uit om uit de passieve, contemplatieve rol te stappen, als consument van de visie van de kunstenaar, en samen een nieuwe, collectieve waarheid, moraal of idee te creëren…."


LITTLE WOTAN ©